Cover image
Profile image

Khon Kaen City Bus

ขอนแก่นซิตี้บัส รถโดยสารปรับอากาศ (ปอ.24) ให้บริการจาก สนามบินขอนแก่น / บขส.3 / เข้าเมือง

สอบถามและติดตามข่าวสาร

Routes Map